Pontem College, Akkerlaan

Akkerlaan 19 6533 BK Nijmegen

Schoolfoto van Pontem College, Akkerlaan

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Het schoolplan

Toelichting van de school

In verband met sterk fluctuerende leerlingaantallen, gedurende de laatste schooljaren, wordt planmatig beleid uitgezet door middel van jaarlijkse actielijsten. Jaarlijks wordt  het gehele ondewijsproces geëvalueerd met het gehele schoolteam. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt het actieplan op onderdelen bijgesteld. Gedurende het schooljaar 2013-2014 is het nieuwe schoolplan 2014-2018 opgesteld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het huidige zorgplan wordt op dit moment volledig herzien i.v.m. een aantal positieve wijzigingen in de totale zorgstructuur van de school. Bovendien is in samenwerking met het Samenwerkingsverband het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.)  opgesteld voor onze school.
Dit S.O.P. wordt gebruikt als basis voor het nieuwe zorgplan.
De school werkt sinds enkele jaren met een intern en extern zorgadviesteam, een zorgcoördinator en een uitgebreid intern netwerk bestaande uit klassenmentoren, SMWer, RTers, GGD, logopediste en vertrouwensperoon.
De zorgcoördinator rondt in schooljaar 2014-2015 het nieuwe zorgplan af.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven