Montessori College K27 Nijmegen

Kwakkenbergweg 27 6523 MJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw blijven maar heel weinig leerlingen zitten. 
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw ligt het percentage leerlingen dat over gaat hoger dan de norm (driejaarsgemiddelde) van de onderwijsinspectie. In de grafieken van de Onderwijsresultaten volgens de Inspectie onderaan deze pagina is dit tevens zichtbaar. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2023 zijn 98% van de vmbo-TL/GL-leerlingen, 88% van de havo-leerlingen en 94% van de vwo-leerlingen geslaagd voor hun eindexamen.

92% van de Agora-leerlingen is geslaagd voor hun eindexamen (vmbo-K, vmbo-TL/GL en havo). 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfer in 2022 ligt voor alle afdelingen net iets boven het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen, vwo, havo en vmbo-(g)t, voldoen ruimschoots aan de normen van de onderwijsinspectie. 

De onderwijsinspectie heeft in 2022-2023 haar vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd en was zeer tevreden over ons onderwijs! In het inspectierapport leest u hier meer over. Ook worden wij periodiek bezocht door de Nederlandse Montessori Vereniging, voor het ontwikkelen, bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het Montessorionderwijs. Het verslag van de laatste visitatie uit 2024 vindt u hieronder. 

Terug naar boven