Montessori College K27 Nijmegen

Kwakkenbergweg 27 6523 MJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen
  • Schoolfoto van Montessori College K27 Nijmegen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij vmbo-T kiezen de meeste leerlingen voor het profiel Economie (bijna 45%).

Bij havo volgen de meeste leerlingen (ruim 50%) het profiel Economie en Maatschappij.

Bij vwo volgen de meeste leerlingen (27%) het profiel Natuur en Gezondheid. Verder valt op dat bijna 25% van de leerlingen kiest voor een dubbel natuurprofiel NTNG (Natuur & Techniek èn Natuur en Gezondheid)

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In dit schoolplan proberen we een beeld te geven van het grotere geheel. Naast de voorgeschreven onderdelen, willen we vooral onze montessoriaanse identiteit laten zien. Geïnspireerd door de verhalen van leerlingen, personeel en ouders. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Montessori College levert iedere medewerker een bijdrage aan de ontwikkeling en de ondersteuning van de leerlingen die aan deze medewerker toevertrouwd zijn. De kern van ons handelen sluit aan bij het montessoribasisprincipe ‘leer het mij zelf te doen'. Daar waar een leerling (even) niet in staat is om het zelf te doen, bieden we, waar mogelijk, passende ondersteuning op school of helpen we om ondersteuning te vinden buiten school. 

In bijgevoegd Schoolondersteuningsbeleid is uitgebreide informatie terug te vinden over de begeleiding en extra ondersteuning van leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven