Corlaer College atheneum/havo

Henri Nouwenstraat 8 3863 HV Nijkerk

Schoolfoto van Corlaer College atheneum/havo

In het kort

Toelichting van de school

Het Corlaer College biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs op alle niveaus die de school 'in huis heeft' voor leerlingen: vmbo bb, vmbo kb, vmbo tl, havo en atheneum.  De school zet in alle afdelingen in op het ontwikkelen van vaardigheden en talenten van leerlingen met het oog op de eisen die de complexe samenleving van nu en van de toekomst vraagt. We stimuleren de levensbeschouwelijk en culturele vorming van leerlingen. Met elkaar werken wij er binnen onze scholengemeenschap aan om onze identiteit (in brede zin) vorm te geven, zodat onze leerlingen zich veilig voelen, zich gekend weten en gestimuleerd worden om goede prestaties te leveren op hun eigen niveau en met al hun talenten te ontwikkelen.

Kenmerken van de school

  • Excellente school
  • Onbegrensd leren
  • Voorbereiden op de 21e eeuw
  • Eigentijds onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • vwo

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
965

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven