Accent Nijkerk

Ds. Kuypersstraat 1 3863 CA Nijkerk

  • Schoolfoto van Accent Nijkerk
  • Schoolfoto van Accent Nijkerk

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn blij met onze school!

Ze zijn het meest tevreden met de stage. Voor de hulp bij het vinden van een stageplek geven leerlingen een 9,1. En over wat je kunt leren op je stage geven leerlingen een 8,8. Dit is iets om te vieren en vast te houden.

Het minst tevreden zijn leerlingen over de afwisseling in de lessen (6,8). We vinden dat dit beter mag en moet. We zijn al bezig met een plan om ook in de theorielessen meer praktijkgericht te werken. Dat sluit het beste aan bij onze leerlingen.

Lager dan een 6,6 wordt er niet gegeven en gemiddeld zijn de leerlingen 0,2 punt meer tevreden dan het vorige jaar. Al met al een score waar we trots op mogen zijn!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,8
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouder(s)/verzorger(s) zijn zeer tevreden met onze school!

Ze zijn vooral tevreden over de mentor van hun kind en over het gemak waarmee het contact met school verloopt. Voor beide punten geven ouder(s)/verzorger(s) een 9,1.

In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid van ouder(s)/verzorger(s) 0,3 punt gedaald. We gaan onderzoeken waar dat mee te maken heeft en wat we kunnen verbeteren.  Lager dan een 7,5 wordt door ouders niet gegeven dus al met al een resultaat waar we blij mee mogen zijn.


Helaas hebben dit jaar net niet genoeg ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst ingevuld. We gaan toch aan het werk met de uitslagen. Volgend jaar proberen we ervoor te zorgen dat nog meer ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijsten invullen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven