Accent Nijkerk

Ds. Kuypersstraat 1 3863 CA Nijkerk

  • Schoolfoto van Accent Nijkerk
  • Schoolfoto van Accent Nijkerk

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Accent Nijkerk heeft geen apart zorgplan omdat de hele school eigenlijk om 'zorg' draait. Het zorgplan is daarom verweven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven