Corlaer College vmbo

Ds.Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk

  • Schoolfoto van Corlaer College vmbo
  • Schoolfoto van Corlaer College vmbo
  • Schoolfoto van Corlaer College vmbo
  • Schoolfoto van Corlaer College vmbo
  • Schoolfoto van Corlaer College vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben in schooljaar 2019-2020 voor de Coronacrisis de tevredenheidsenquête afgerond bij ouders en leerlingen. De gegevens geven dus een betrouwbaar beeld. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Duidelijke en controleerbare schoolregels dragen bij aan een leeromgeving waarin ieder zich veilig en plezierig voelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat bepaalde zaken niet worden getolereerd. Geen vernielingen, geen agressief gedrag, geen ruw taalgebruik en geen alcohol- of drugsgebruik. Roken is voor leerlingen niet toegestaan.

Wij hebben in schooljaar 2019-2020 voor de Coronacrisis de tevredenheidsenquête afgerond bij ouders en leerlingen. De gegevens geven dus een betrouwbaar beeld. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn blij dat de ouders tevreden zijn over onze school. Regelmatig contact met ouders/ opvoeders vinden wij heel plezierig en belangrijk. Uiteraard is en blijft de ontmoeting het meest waardevol (voorlichting, ouderspreekavonden, klankbordgroepen, ouder- en medezeggenschapsraad).

Wij hebben in schooljaar 2019-2020 voor de Coronacrisis de tevredenheidsenquête afgerond bij ouders en leerlingen. De gegevens geven dus een betrouwbaar beeld. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven