Aeres VMBO Nijkerk

Luxoolseweg 1 3862 WH Nijkerk

  • Je gaat zelf aan de slag met bijvoorbeeld dierverzorging. Want door te doen, leer je veel sneller.
  • Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke aandacht. Je hebt je eigen mentor.
  • In het profielvak Groen draait het om de praktijk. Want door te doen, leer je het snelst.
  • Als je je diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding volgen bij Aeres MBO.
  • Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! Je gaat zelf aan de slag met bijvoorbeeld kooklessen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Resultaten zijn is gebaseerd op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van de LAKS Monitor 2020, zoals die is uitgezet onder vmbo-leerlingen van de school. Op het factsheet zijn snel en overzichtelijk de resultaten terug te zien op schoolniveau.

De toenemende mate waarin onze school  gebruik maakt van laptops en devices in het onderwijs, vertaalt zich terug in de waardering die leerlingen hiervoor hebben. Leerlingen zijn dan ook erg tevreden over hoe hun docenten met ICT werken. Ook zijn leerlingen positief over de beschikbare praktijkmaterialen die beschikbaar zijn voor gym, techniek en kunst. Onderwerpen waar leerlingen minder tevreden over zijn, worden door de schoolleiding met de leerlingenraad besproken. Gezamenlijk gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we als school de tevredenheid over deze onderwerpen kunnen verhogen en welke verbetermaatregelen hiervoor benodigd zijn. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven