Agnieten College Nieuwleusen

Koningin Julianalaan 10 7711 KK Nieuwleusen

Schoolfoto van Agnieten College Nieuwleusen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de onderstaande grafieken kunt u zien hoe onze belangrijkste betrokkenen bij onze school over ons oordelen. Niemand kent een school zo goed als de leerlingen en ouders die er dagelijks gebruik van maken. We zijn trots op de positieve reacties die we ontvangen van ouders en leerlingen over ons onderwijs en onze school. Maar we halen ook verbeterpunten uit de reacties. Iedereen leert bij ons iedere dag een beetje bij, leerlingen maar zeker ook de school en haar docenten.

Vooral veiligheid, een prettige sfeer en respect vanuit duidelijke regels vinden wij belangrijke peilers voor een goed schoolklimaat. Kinderen weten bij wie ze terecht kunnen met problemen en wij zorgen dat we er dan ook echt voor ze zijn.

Naast goede zorg is goed onderwijs heel belangrijk. Bij ons op school leer je wat je nodig hebt voor je toekomst, in leuke afwisselende lessen. Maar je leert nog veel meer. Jouw kwaliteiten zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt hierbij.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit diverse enquêtes die wij afnemen door het jaar heen blijkt dat wij heel hoog scoren op schoolklimaat en veiligheid. Hier zijn we uiteraard erg trots op. Maar het is meer dan dat. Wij vinden veiligheid, sfeer en respect belangrijke voorwaarden voor leren. Alleen als je je veilig en prettig voelt, kun je je openstellen om echt te leren. Hier doen we heel erg ons best voor.

Duidelijke regels en een goede relatie tussen leerlingen onderling en leerlingen en docenten is daarom voor ons een kernwaarde. Een uitspraak die wij hiervoor vaak gebruiken is: zonder relatie geen educatie.

Onze werkwijze rondom sociale veiligheid hebben we beschreven in het Veiligheidsbeleid. Dit is onderdeel van het document Schoolondersteuningsprofiel. Dit document vindt u onder de link "Veiligheidsbeleid". 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn bijzonder trots op de positieve reacties die we ontvangen van ouders en leerlingen over ons onderwijs en onze school. In de onderstaande grafieken kunt u zien hoe onze belangrijkste betrokkenen bij onze school over ons oordelen. Niemand kent een school zo goed als de leerlingen en ouders die er dagelijks gebruik van maken.

Vooral veiligheid, een prettige sfeer en respect vanuit duidelijke regels vinden wij belangrijke peilers voor een goed schoolklimaat. Kinderen weten bij wie ze terecht kunnen met problemen en wij zorgen dat we er dan ook echt voor je zijn.

Maar natuurlijk is goed onderwijs ook heel belangrijk. Bij ons op school leer je wat je nodig hebt in leuke afwisselende lessen, maar je leert nog veel meer. Jouw kwaliteiten zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt hierbij.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven