Agnieten College Nieuwleusen

Koningin Julianalaan 10 7711 KK Nieuwleusen

Schoolfoto van Agnieten College Nieuwleusen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij bieden leerlingen graag een kans! Er zijn veel leerlingen die op andere scholen afstromen van de havo en vervolgens ervoor kiezen om bij ons verder te gaan op het vmbo. Wij geven deze kinderen graag een plek zodat zij hun schoolloopbaan bij ons kunnen vervolgen. We zijn als school heel tevreden dat we leerlingen deze kans bieden en alsnog op of boven het landelijk gemiddelde scoren.

Op onze school volgen leerlingen heel vaak onderwijs op een hoger niveau dan de basisschool adviseert. Dat blijkt vaak terecht. Deze kinderen slagen vrijwel allemaal.  Voor een goed beeld van deze gegevens kunt u de bijlage openen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Uit onderstaande grafieken blijkt dat er heel weinig leerlingen blijven zitten bij ons op school. Dit is een landelijke trend. Wij bereiken dit door de kwaliteit van het onderwijs én door hoe we omgaan met leerbehoeftes van leerlingen in onze lessen. Maar zeker ook door de extra zorg die wij kunnen bieden als kleine, persoonlijke school.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen dat slaagt bij ons op school is al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dit is mede te danken aan het feit dat we als school goed kijken welk schooltype bij onze leerlingen past. En het komt doordat de kwaliteit van de lessen hoog is. Een sterke focus op kwalitatief goed onderwijs en onderwijs op maat resulteert in goede slagingskansen voor leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni 2019 het oordeel GOED uitgesproken over het Agnieten College Nieuwleusen. De kwaliteit van het onderwijs en de resultaten die wij behalen hebben mede geleid tot dit super mooie oordeel.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn supertrots dat we al jaren ruim boven de norm presteren die de inspectie stelt en bij de beste scholen van Nederland horen wat betreft examencijfers en resultaten. Afgelopen 3 jaar heeft het weekblad de Elsevier onze school uitgeroepen tot "Superschool". Dit betekent dat wij bij de beste 15% van alle scholen in ons deel van het land behoren met de resultaten die we bereiken. Elsevier kijkt hierbij o.a. naar de examenresultaten, maar ook naar of leerlingen veel blijven zitten en of leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgen dan de basisschool heeft geadviseerd. In totaal zijn er 15 middelbare scholen in Nederland die dit hebben bereikt afgelopen drie jaar. Tot slot heeft de onderwijsinspectie ons in 2022 het predicaat Excellent gegeven op het gebied van persoonlijk onderwijs.

Voor meer informatie hierover bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=f-rk3BaAQUQ

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar houden we kwaliteitsenquêtes onder leerlingen en ouders. Dit doen wij door middel van het systeem Kwaliteitscholen. Daarnaast vinden er op alle Landstede VO scholen regelmatig audits plaats. Zo ook bij ons. De laatste audit, in maart 2017, gaf een positief beeld van ons onderwijs. Verder hebben wij een intern systeem van kwaliteitszorg dat zowel het onderwijs als alle ondersteunende processen nauwkeurig monitort.  
De gegevens uit Kwaliteitscholen worden afgezet tegen landelijke gegevens in de database. Zo kunnen we op een goede manier ons onderwijsproces evalueren en zo nodig op onderdelen bijstellen.

In januari 2019 heeft de Inpsectie van het Onderwijs onze school bezocht. Doel van het bezoek was om te kijken of het oordeel GOED voor onze school op zijn plaats was. De Inspectie heeft ertoe besloten om onze school te waarderen met het oordeel: GOED. Het verslag van de bevindingen leest u in de bijlage.

Terug naar boven