Agnieten College Nieuwleusen

Koningin Julianalaan 10 7711 KK Nieuwleusen

Schoolfoto van Agnieten College Nieuwleusen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg aan tot en met klas 2. Theoretische leerweg kunnen leerlingen hier 4 jaar volgen en dus een diploma halen. Havo en atheneum volgen leerlingen bij ons tot en met klas 3.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Agnieten College Nieuwleusen is een kleine, zelfstandige en krachtige locatie met grote ambities. Wij werken vanuit de christelijke waarden. Begrippen die onze school kenmerken zijn: Zorg voor elkaar, Kwaliteit, Actief, Sportief, Gezellig en Kleinschalig. Op het Agnieten College kennen de leerlingen elkaar, en kennen de docenten alle leerlingen. Ons doel is om leerlingen zich te laten ontwikkelen als persoon en op sociaal vlak. Verder willen we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op vervolgonderwijs, door uit alle leerlingen het maximale te halen. Daarom stemmen we ons onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele leerling. We bieden hierbij een veilige en vertrouwde leer-, leef- en werkomgeving met veel sfeer.

Wij werken vanuit de volgende onderlegger:

De persoonlijke school biedt aan, daagt uit en laat jou leren op een manier die bij jou past, in een veilige omgeving.

NB De publieksversie van ons Schoolbeleidsplan is als bijlage toegevoegd.

   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiden van leerlingen is een zaak van alle betrokkenen bij de school, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De begeleiding is er op gericht dat de leerling zich binnen de school optimaal kan ontplooien, zowel individueel als in groepsverband. Het doel is de leerlingen op onze school zo te begeleiden en helpen dat zij zich prettig voelen op school, goed kunnen presteren en de juiste plek vinden in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven