Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Dieselbaan 10 3439 MV Nieuwegein

  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023 was gelukkig weer een normaal schooljaar. In de uitkomsten zijn echter de naweeën van de voorgaande Corona-jaren duidelijk herkenbaar.

Mede daarom zijn de binnengehaalde resultaten voor ons als school heel belangrijk. Deze worden besproken in de schoolleiding en binnen de afdelingen. Ook worden zaken verwerkt in de activiteitenplannen voor volgend schooljaar.

Naar aanleiding van het succes van de in het TVO van vorig schooljaar voor ouders gedane oproep tot het indienen verbeteringsideeën, is ook in de enquête voor leerlingen de vraag: Help ons! Heb jij een idee waar wij onze school mee kunnen verbeteren? Laat het ons weten! opgenomen. De reacties die hierop binnen zijn gekomen, worden doorgestuurd naar de Leerlingenraad, die gaat hiermee aan de slag.

Om de leerlingentevredenheid verder te vergroten, is ingezet op het actief betrekken van leerlingen bij onze schoolorganisatie. Zo vragen wij hen om feedback te geven op lessen. Ook nemen zij zitting in sollicitatiecommissies bij het zoeken van nieuwe leraren/afdelingsleiders.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Oosterlicht vinden we veiligheid belangrijk. We hebben een programma ter voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er lesactiviteiten zijn rondom positieve groepsvorming. Dat we omgangsafspraken maken in les. Dat er co-mentoren zijn en dat vwo-5-leerlingen met kunst-drama een voorstelling maken over pesten voor brugklasleerlingen van het Oosterlicht Nieuwegein.

Uit de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers blijkt telkens weer dat onze leerlingen zich veilig voelen op onze school. Op een 4-puntsschaal scoort dit onderdeel altijd een drie of hoger.

Je veilig voelen op school is heel belangrijk! We hebben een schoolveiligheidsplan opgesteld waarin staat wat we doen in het kader van veiligheid. Op onze website zijn de schoolregels te vinden; onderdeel van het totale plan. In onze schoolgids staat een tekst over de schoolregels en veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om de ouders/verzorgers van onze leerlingen nauw te betrekken bij de school organiseren wij algemene ouderavonden, mentorgesprekken en lerarenspreekavonden. In klas 1 vindt bovendien aan het begin van het schooljaar een startgesprek plaats tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor. Onze Ouderraad organiseert ook thema-ouderavonden.

De binnengehaalde resultaten zijn voor ons als school heel belangrijk en worden besproken in de schoolleiding en binnen de afdelingen. Ook worden zaken verwerkt in de activiteitenplannen voor volgend schooljaar.

Naar aanleiding van het succes van de in het TVO van vorig schooljaar aan ouders gedane oproep tot het meedenken over mogelijke verbeteringen, is ook dit TVO deze oproep weer gedaan.

De reacties die hierop binnen zijn gekomen, worden doorgestuurd naar de Ouderraad. De Ouderraad gaat hiermee aan de slag om samen met de schoolleiding met deze ouders in gesprek te gaan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven