Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Dieselbaan 10 3439 MV Nieuwegein

  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Oosterlicht College kent een tweejarige brugperiode. Dat geeft de leerling de kans zich in twee jaar verder te ontwikkelen. Veel leerlingen doen  examen op een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ook op deze indicator scoort het Oosterlicht goed. Het percentage zittenblijvers is relatief laag.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Oosterlicht College behaalt de hoogste slagingspercentages binnen de regio. De cijfers voor het schoolexamen monitoren we per periode. Zo kunnen we individuele leerlingen bijsturen en bewaken we de kwaliteit van onze vaksecties. 

Het centraal examen 2019-2020 heeft helaas niet plaatsgevonden. In 2019 waren de slaagpercentages op het Oosterlicht College voor de vmbo basis 100%, kader 99% en tl 95%. Voor de havo en vwo beide 91%. In 2020 waren deze percentages op basis van onze schoolexamens voor de vmbo basis 100%, kader 94% en tl 100%. Voor de havo en vwo beide 99%.

Wij zijn trots op al onze examenkandidaten en leraren! 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Oosterlicht College behaalt de hoogste slagingspercentages binnen de regio. De cijfers voor het schoolexamen monitoren we per periode. Zo kunnen we individuele leerlingen bijsturen en bewaken we de kwaliteit van onze vaksecties. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op de onderwijskaart van de Inspectie scoort het Oosterlicht bijzonder goed, alle indicatoren zijn ruim voldoende.

Als onderdeel van onze erkenning als CultuurProfielSchool worden wij gevisiteerd op onze kwaliteit en profilering.  

Wij willen leren van en mét andere scholen in Nederland door bij elkaar te kijken. Dat doen wij door 'collegiale visitaties'. Wij zijn ervan overtuigd dat deze visitaties ons enorm ondersteunen bij het verwezenlijken van ons schoolplan. 

Terug naar boven