Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Dieselbaan 10 3439 MV Nieuwegein

  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Locatie Nieuwegein

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het havo en vwo hebben we binnen alle profielen een breed en aantrekkelijk aanbod. Je kunt bijvoorbeeld examen doen in kunstvakken, sport en NLT.

Ook leerlingen met vmbo-niveau zijn bij ons aan het juiste adres. Zowel op de beroepsgerichte afdelingen basis en kader als bij de theoretische leerweg zijn er uitdagingen en kansen.  

Het Oosterlicht Nieuwegein biedt de vmbo-profielen:

  • Dienstverlening en Producten met het accent op Sport & Evenementen (basis en kader)
  • Dienstverlening en Producten met het accent op Media & ICT (kader)
  • Economie & Ondernemen (basis en kader)  
  • TL Economie, TL Techniek, TL Groen, TL Zorg&Welzijn (met voorbereiding op mbo of havo 4)
 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Oosterlicht biedt een brede basisondersteuning aan. Voor begeleiding bij specifieke onderwijsbehoeften hebben wij een professioneel team. Indien nodig kunnen leerlingen gebruik maken van Intermezzo. Dit is een opvangklas met aparte begeleiding.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven