Assink lyceum locatie Parallelweg

Parallelweg 9 7161 AE Neede

Schoolfoto van Assink lyceum locatie Parallelweg

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan van Het Assink lyceum is bedoeld als dynamisch koersdocument. Dat betekent dat op verschillende domeinen wordt geschetst welke ontwikkeling de school in de komende jaren voor ogen heeft in de wetenschap dat in de dynamiek van de school er sprake is van een voortdurende ontwikkeling en innovatie.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om dit daadwerkelijk geregeld te krijgen, vormen reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Assink lyceum maakt deel uit van SWV Slinge-Berkel.

De leerlingen met een ondersteuningsvraag moeten goed begeleid worden door de docenten. Daarom zet Het Assink lyceum sterk in op scholing van de docenten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven