Yuverta Mavo Nederweert

Past van der Steenstraat 5 6031 EB Nederweert

Schoolfoto van Yuverta Mavo Nederweert

In het kort

Toelichting van de school

Yuverta mavo Nederweert biedt onderwijs aan voor kinderen met een schooladvies voor gemengde leerweg en theoretische leerweg. Ook met een kader advies (met perspectief op GL/TL) ben je van harte welkom!

Naast theoretische vakken zoals wiskunde, Duits, Engels en economie biedt de school ook praktische vakken aan zoals tekenen, koken, LO, expressie en groen. Binnen en buiten school bereiden we je voor op een MBO opleiding. Bovendien is het mogelijk om naar de HAVO te gaan. Op de MAVO Plus werk je met HAVO boeken en leer je zelfstandig te werken. Kortom: keuzes genoeg!

De school wil aansluiten bij wat de leerling interesseert en wil meer kwaliteit bieden en leren leuk maken. Leren samenwerken en kennismaken met de verschillende beroepenvelden vindt de school belangrijke items. Naast de maatschappelijke stage heeft de school stages in het bedrijfsleven en worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd. De school heeft veel aandacht voor gezonde voeding en beweging, respect voor de leefomgeving en zorg voor milieu en natuur. Na het tweede leerjaar kies je een vakkenpakket van zes of zeven vakken. Je kunt alle richtingen uit na het VMBO, 90% van alle gediplomeerden kiest een vervolgstudie aan een MBO opleiding.

De school investeert op het aanleren van vaardigheden, wat een doorstroom naar het MBO vergemakkelijkt. In het afgelopen schooljaar hebben alle geslaagden rekenen op 2F-niveau afgesloten. 60% van hen heeft rekenen zelfs op 3F-niveau afgerond (het 3F-niveau is de eis op HAVO/VWO). Alle examenkandidaten met een dyslexieverklaring (22% van het totaal aantal examenkandidaten) hebben het diploma behaald

Yuverta mavo Nederweert is een kleine en veilige school. We kennen alle leerlingen bij naam en bewaken de goede sfeer. De school heeft een sterke en betrokken ouderraad, leerlingenraad en Ecoteam. Leerlingen en ouders hebben zeggenschap, communicatielijnen zijn kort, er wordt goed gecommuniceerd en naar elkaar geluisterd. Leerlingen voelen zich thuis en ervaren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen leeromgeving. Kom gerust een keer kijken, beleef het enthousiasme van de betrokken docenten en proef de sfeer van de school! 


Kenmerken van de school

  • Brede doorstroommogelijkheden
  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Elke leerling is uniek
  • Duurzaam

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
345

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven