Yuverta vmbo Naarden

Amersfoortsestraatweg 7 1412 KA Naarden

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Naarden
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Naarden
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Naarden
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Naarden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Yuverta vmbo Naarden is een groene school. Een school waar je veel leert over dieren, voeding, natuur en techniek, maar ook over duurzaamheid en milieu. Dat is belangrijk in de wereld waarin jij opgroeit. Moestuinen, biologische markten, streekproducten, foodfestivals, tuinieren, eigen energie opwekken, afvalverwerking, noem maar op. Het gebeurt al volop om je heen. Maar ook elektrische auto's, zonnepanelen en daken van flats met mooie tuinen en kantoren met groene muren vol planten.

Bij Yuverta vmbo Naarden kunnen leerlingen terecht voor drie leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
  • Gemengde leerweg (vmbo gl)

Net als op andere scholen krijg leerlingen bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, mens en maatschappij en Duits (alleen bij gl/tl). In de eerste en tweede klas volgen leerlingen ook praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen.

In de onderbouw bieden wij KeuzeWerkTijd (KWT)-lessen aan. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen per week zelf kiezen voor welke lessen zij zich willen inschrijven. Het aanbod binnen de KWT-lessen is gevarieerd, zodat er voor iedereen wat tussen zit. Er zijn vakstudielessen, waar leerlingen terecht kunnen met hun hulpvragen over de leerstof van het vak. Ook geven we projectlessen, waarbij leerlingen worden uitgedaagd door het doen van een vakoverstijgend project. Er zijn huiswerklessen, om leerlingen te begeleiden in hun studievaardigheden zoals het leren leren en het maken van een planning. Daarnaast zijn er stilte-uren, waarin leerlingen in alle rust kunnen werken aan hun eigen opdrachten, en studiewerkuren, waarbij ze in samenwerking met hun klasgenoten aan de slag gaan met hun huiswerk.

Naast het volgen van de reguliere programma volgen leerlingen ook lessen tijdens Thematijd. We hebben een kookklas, techklas, kunstklas, businessklas, dierklas en een sportklas. Leerlingen krijgen dan een dagdeel per week les waarin zij alles leren over wat zij echt leuk vinden. 


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg bij Yuverta vmbo Naarden betekent persoonlijke en effectieve begeleiding. Het uitgangspunt is dat de leerling moet omgaan met zijn of haar eventuele leerbeperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie, en dat de docenten deze leerling daarbij begeleiden en helpen. Dus extra aandacht daar waar nodig en mogelijk is.
 
Basis voor een goede begeleidings- en zorgstructuur is een prettige sfeer waarin goed en prettig geleerd wordt: fatsoenlijke omgangsvormen en aandacht voor elke leerling. Cognitief betekent goede zorg dat leerlingen het examen halen en een goede keuze maken voor een vervolgopleiding.

De Inspectie beoordeelt de zorg als voldoende.

In het kader van passend onderwijs en vanwege interne doorstroom evalueert de school jaarlijks de inrichting en de beschrijving van de zorg- en begeleidingsstructuur.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven