ISW Westland Praktijkcollege

Lage Woerd 2 2671 AD Naaldwijk

  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 1 en 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters.

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

Deze enquête is afgenomen onder de leerlingen van Westland Vakcollege die naar school gaan op het Praktijkcollege. De resultaten van de leerlingen van het Praktijkcollege staan bij de ProZo! enquêteresultaten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters.

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,5
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Binnen de school is één lid van het management aangesteld als veiligheidscoördinator.

Elke school (locatie)  heeft een contactpersoon. Daarnaast heeft de school een externe vertrouwenspersoon (contactgegevens zijn via de locatie te verkrijgen).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 1 en 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

Deze enquête is afgenomen onder de ouders van leerlingen van Westland Vakcollege die naar school gaan op de locatie aan de Lage Woerd. De resultaten van de ouders van de leerlingen van het Westland Praktijkcollege staan bij de ProZo! enquêteresultaten. 


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. De respons was hoog. Het totaal van de tevredenheid van ouders is gestegen ten opzicht van de laatste jaren. De school scoort zeer hoog als het gaat om de goede begeleiding.

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

De resultaten van schooljaar 21-22 vindt u op onze website https://westlandpraktijkcollege.isw.info/site/nl 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven