ISW Westland Praktijkcollege

Lage Woerd 2 2671 AD Naaldwijk

  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Praktijkcollege

Het schoolplan

Toelichting van de school

ISW heeft een schoolplan opgesteld. In dit plan zijn vanuit de missie (inclusief een uitwerking daarvan) de ambities beschreven die de algemene uitgangspunten van het te voeren beleid vormen.

Het locatieplan is een afgeleide van dit ISW schoolplan. In het  locatieplan worden vanuit dit kader concrete doelstellingen vertaald in activiteiten die leiden tot een invulling van het ISW beleid. De activiteiten geven daarnaast inzicht in de prioriteiten die de locatie heeft.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan wordt systematisch aangegeven hoeveel zorg er wordt besteed aan leerlingen. Het betreft zowel de aandachtsgebieden pedagogisch/didactisch als sociaal/emotioneel. Ook is in het plan zichtbaar hoe de school effectieve leerling besprekingen (ELB) organiseert en hoe leerlingen met een speciale zorgbehoefte (LWOO, LGF, etc.) worden ondersteund.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven