ISW Westland Vakcollege

Hoge Woerd 2 2671 DG Naaldwijk

  • Schoolfoto van ISW Westland Vakcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Vakcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Vakcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Vakcollege
  • Schoolfoto van ISW Westland Vakcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquêteresultaten van de Vakcollege leerlingen bij de locatie Praktijkcollege staan bij de pagina van het Praktijkcollege.

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. In april 2023 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van leerjaar 1 en 3 afgenomen.  

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geevalueerd en geactualiseerd.
Binnen de school is één lid van het management aangesteld als veiligheidscoördinator.
Naast de reguliere BHV-ers hebben we ook een team van gediplomeerde EHBO-ers in onze school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. In april 2023 is het tevredenheidsonderzoek onder de ouders van leerjaar 1 en 3 afgenomen. De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

De enquêteresultaten van de ouders van de Westland Vakcollege leerlingen van de locatie aan de Lage Woerd staan bij de pagina van het Westland Praktijkcollege.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven