Yuverta vmbo Montfoort

Doeldijk 16 3417 XD Montfoort

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Yuverta vmbo Montfoort volgt de tevredenheid van leerlingen. Elk jaar onderzoeken wij de tevredenheid van leerlingen van alle niveaus en alle leerjaren. Leerlingen geven aan dat ze zich uitgedaagd voelen in ons onderwijs, dat docenten goed uitleggen en dat zich gezien weten door de mentor. Docenten werken met veel verschillende werkvormen en (digitale) opdrachten, deze worden ondersteund door het gebruik van de iPad. Leerlingen waarderen deze vorm van onderwijs.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders over onze school en ons onderwijs ligt de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. Zes keer per jaar zijn er portfoliogesprekken tussen de mentor en de leerling over de voortgang en het welzijn van de leerling. Bij dit gesprek zijn de ouders aanwezig. Dit zorgt voor een grote ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerling en onze school. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven