Yuverta vmbo Montfoort

Doeldijk 16 3417 XD Montfoort

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Montfoort

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De plaatsing van leerlingen in leerjaar 1 gebeurt op grond van het basisschooladvies. In de onderbouw volgen we de leerling nauwlettend. Twee keer per jaar beoordelen we of een leerlingen op het juiste niveau zit. In het derde leerjaar zitten alle leerlingen op het niveau waarop zij ook examen zullen doen. Ongeveer 15 procent van onze leerlingen doet examen op een hoger niveau dan de basisschool heeft geadviseerd. 


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. Afgelopen schooljaar is 99% van onze leerlingen in de onderbouw overgegaan naar het volgende schooljaar. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze examenresultaten. De laatste jaren ligt het slagingspercentage boven het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar zijn er geen landelijke centrale eindexamens afgenomen. Hierdoor zijn er geen cijfers beschikbaar. 

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven