Bernard Nieuwentijt College

Pierebaan 5 1141 GV Monnickendam

Schoolfoto van Bernard Nieuwentijt College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden geplaatst in de opleiding van hun advies. Leerlingen met het advies havo-kans volgen les op havo-niveau. Ons havo-kans traject duurt twee jaar. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met eventuele achterstanden: indien nodig start de leerling met extra begeleiding.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen met een advies havo-kans krijgen les op havo-niveau en kunnen via deze route instromen naar 3 havo. Ook kunnen sterke leerlingen met het advies vmbo-t instromen in de havo-opleiding.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn ontzettend trots op onze examenresultaten! Zo hadden wij de afgelopen vijf schooljaren vier keer de situatie dat alle leerlingen waren geslaagd (100%). Hierbij hadden bijna alle leerlingen een extra vak en onze gemiddelden zijn hoger dan het gemiddelde van alle scholen. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn ontzettend trots op onze examenresultaten! Zo hadden wij de afgelopen vijf schooljaren vier keer de situatie dat alle leerlingen waren geslaagd (100%). Hierbij hadden bijna alle leerlingen een extra vak en onze gemiddelden zijn hoger dan het gemiddelde van alle scholen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we de leerlingen en ouders een tevredenheidsonderzoek in de vorm van een enquete af. Aan het eind van dit schoooljaar zal ook het team een tevredenheidsonderzoek invullen. Twee maal per jaar vullen de teamleden een zelfevaluatie in over de kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
De examens en de examenvoorbereiding worden door het docententeam én met de leerlingen geevalueerd.

Terug naar boven