Kandinsky Molenhoek

Singel 124 6584 BK Molenhoek

  • Schoolfoto van Kandinsky Molenhoek
  • Schoolfoto van Kandinsky Molenhoek
  • Schoolfoto van Kandinsky Molenhoek
  • Schoolfoto van Kandinsky Molenhoek

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Kandinsky College Molenhoek richt zich in de huidige schoolplanperiode (2018-2020) op een nieuwe koers. Onze lessen zijn korter, er is meer aandacht voor coaching/versterkt mentoraat en meer aandacht voor leren op maat. Daarnaast blijven we ons focussen op de samenwerking met de omgeving en alle praktijkpartners.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft als uitgangspunt dat de meeste zorg (al dan niet door specialisten) in de klas geboden moet worden. Afspraken over de vorm en intensiteit van begeleiding worden in overleg met zorgcoördinator en andere betrokkenen gemaakt en met ouders/leerlingen besproken.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven