RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Koningin Julianaweg 54 3241 XC Middelharnis

  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Voor de afdelingen vmbo basis en kader is er binnen de RGO een breed palet aan profielen. Deze profielen worden allen aangeboden op onze vmbo locatie, binnen de nieuwe Beroepscampus aan de Langeweg te Sommelsdijk. 

We zien op de afdelingen havo en vwo dat de meeste leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij. De leerlingen kunnen ook kiezen voor profielcombinaties en/of extra keuzevakken. De RGO vindt het belangrijk brede keuzemogelijkheden te bieden.  

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In een ambitieus schoolplan zetten de RGO en al haar medewerkers een viertal ambities centraal op de agenda:

1. Kennis en vaardigheden

2. Ontdekken en ontwikkelen

3. Verbinding

4. Toekomstgericht

De RGO hecht aan een positieve, constructieve en onderzoekende manier van kijken naar mensen en hun ontwikkelpotentieel. Belangrijk hierbij is het vertrouwen in de ander en zijn mogelijkheden. Deze grondhouding dragen we uit en willen we ook meegeven aan de leerlingen. Op de RGO geven we je meer mee dan een diploma. Je groeit op de RGO!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een van de zaken die ook kenmerkend is voor de kwaliteit van het onderwijs op de RGO is de onderwijsondersteuning. In dit plan worden onderwijsondersteunende en vakoverstijgende zorg/begeleiding in beeld gebracht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven