Sted SGM Nehalennia

Breeweg 71e 4335 AP Middelburg

Schoolfoto van Sted SGM Nehalennia

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op Nehalennia plaatsen we leerlingen op havo- of vwo-niveau, met dien verstande dat de leerling altijd het voordeel van de twijfel krijgt. Daarnaast kennen we een havo-kansklas: daarin zitten kinderen die een gemengd advies hebben. In het verleden was plaatsing afhankelijk van een combinatie van het advies van de basisschool en de uitslagen van de cito. Plaatsing is nu alleen afhankelijk van het advies van de basisscholen. Eventueel kan een leerling naar een hoger niveau als de later afgelegde cito- of IEP-toets een ander (hoger) beeld laat zien dan het advies van de basisschool. Het is voor ons als VO school en voor de basisscholen belangrijk samen op te trekken om ervoor te zorgen dat leerlingen het juiste advies krijgen en bij ons dus op de juiste plaats terecht komen. De scholen hebben dan ook contact met elkaar en resultaten worden naar de basisscholen teruggekoppeld. Afstroom naar een lagere opleiding is demotiverend voor leerlingen en dus onwenselijk. Opstroom naar een hogere opleiding motiveert juist enorm. Leerlingen met havo en havo-vwo advies hebben een vergelijkbare kans om af te stromen als om op te stromen. Het grootste deel van de leerlingen blijkt het juiste advies te hebben meegekregen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren verloopt de doorstroom in de bovenbouw naar tevredenheid. De inspectiebeoordelingen op dit punt zijn altijd goed. Elke leerling wordt nauwkeurig gevolgd en ondersteund door de mentor. Daarnaast organiseren we zorgvuldige besprekingen met de vakdocenten, waardoor elke leerling de kans krijgt succesvol door te stromen naar het volgende schooljaar. Op gezette tijden informeren we ouders over de vorderingen van hun kind. Iedere ouder heeft toegang tot het ouderportaal waar de resultaten en de agenda van hun kind zichtbaar is. Mocht er reden zijn tot zorg, dan is er direct contact met de mentor en eventueel de vakdocent.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

HAVO-VWO De goede examenresultaten op HAVO en VWO zijn deels te danken aan de grote hoeveelheid contacturen in de bovenbouw. Leerlingen hebben hierdoor veel contact met de vakdocent en veel ruimte om vragen te stellen en extra uitleg te krijgen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Regelmatig stromen HAVO-leerlingen door naar het VWO en stromen MAVO-leerlingen door naar onze HAVO. Daar zijn wij als school natuurlijk erg blij mee, want dat geeft aan dat ze tevreden zijn en zich voldoende thuis voelen om nog twee jaar bij ons te blijven. Onze MAVO-leerlingen die doorstromen, ervaren een behoorlijk verschil in niveau, aanpak en tempo tussen het onderwijs op MAVO en HAVO. Er is in Zeeland een afspraak gemaakt over toelating voor de HAVO. Dit is de zogenaamde ‘Zeeuwse code’. Doordat toch nog behoorlijk wat leerlingen moeite hebben met deze overstap, heeft Nehalennia gekozen voor de inrichting van een H@VO-stroom. Dit zijn MAVO-leerlingen die meer uren les krijgen in vakken als wiskunde, Nederlands en Engels om zo beter voorbereid te zijn op de doorstroom naar het HAVO. We denken en hopen hiermee de doorstroom voor deze leerlingen makkelijker te maken.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school bevraagt om de drie jaar een specifieke dooelgroep: ouders, leerlingen, toeleverende basischolen

Terug naar boven