Calvijn College Middelburg

Kruitmolenlaan 60 4337 KR Middelburg

  • Schoolfoto van Calvijn College Middelburg
  • Schoolfoto van Calvijn College Middelburg
  • Schoolfoto van Calvijn College Middelburg
  • Schoolfoto van Calvijn College Middelburg
  • Schoolfoto van Calvijn College Middelburg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het item over de mening van leerlingen blijkt niet te gaan over het meedenken in de klankbordgroep leerlingen, maar meer over de benadering van leerlingen in de lessituatie of bij het handhaven van de regels.

De leerlingen hebben ons enkele punten aangereikt, waarmee wij als team ook aan de slag gaan. Deze punten zijn verwerkt in ons schoolplan voor de komende twee jaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol is onderdeel van de schoolbrede mentormethode. Daarnaast hebben we ook nog een 'protocol hulp aan leerling en personeel'. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het stemt de school tot tevredenheid te constateren dat de locatie van ouders op de meeste punten een ruime voldoende krijgt. Dat neemt niet weg dat we als school de uitslag van dit tevredenheidsonderzoek scherp analyseren en er actiepunten aan verbinden om waar mogelijk een verbeterslag te maken.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven