ISK Walcheren

Griffioenstraat 38 4334 BK Middelburg

Schoolfoto van ISK Walcheren

In het kort

Toelichting van de school

CSW en Mondia Scholengroep zijn samen verantwoordelijk voor instandhouding en bestuur van de Internationale Schakelklas Walcheren. De ISK is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In de ISK worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen.De leerlingen in de ISK leren in gemiddeld twee jaar voldoende Nederlands om door te kunnen stromen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en kunnen ze kennismaken met aspecten van de Nederlandse cultuur.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven