CSW Toorop Talentcollege

Generaal Eisenhowerlaan 25 4333 BP Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De score van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen is voldoende. We streven ernaar boven het landelijk gemiddelde uit te komen, door extra aandacht te geven aan de opmerkingen die elk jaar door leerlingen in deze enquêtes worden gegeven. Wij zijn nog steeds tevreden over de uitslagen van deze enquête, al zijn er zeker aandachtspunten. De tevredenheid van de kader-leerlingen was minder dan voorgaande jaren. En de respons blijft een aandachtspunt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze kernwaarden hebben we vastgelegd: 'ieder mens is van waarde (uniek)' en 'ieder mens is van betekenis voor de ander'. CSW hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Een veilig leerklimaat is een voorwaarde voor goede leerprestaties.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De score van het tevredenheidsonderzoek onder ouders is ruim voldoende. We streven ernaar boven het landelijk gemiddelde uit te komen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven