CSW Toorop Talentcollege

Generaal Eisenhowerlaan 25 4333 BP Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw vmbo basis is er een mogelijkheid voor leerlingen om door te stromen in een preMBO traject. Dit traject met extra stage leidt rechtstreeks naar een verkort traject MBO niveau 1. Deze leerlingen halen geen vmbo-diploma maar een mbo 1 diploma. Daardoor tellen ze niet mee in de percentages bovenbouw wat dus een vertekend beeld geeft.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school


De slaagpercentages vmbo-b en -k zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.
We streven naar verdere groei van onze slaagpercentages vmbo-(g)t door:
  • extra examentraining
  • intensievere coaching door de mentoren
  • nauwere contacten met thuis.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn gemiddeld hoger dan het landelijke gemiddelde en vertonen een stijgende lijn. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Ruim 20% van onze vmbo-(g)t (= mavo) leerlingen stroomt door naar havo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CSW is gewend aan een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling van onderwijsdoelen, gericht op een voortdurende verbetering van haar onderwijs. Een stafmedewerker kwalteitszorg ondersteunt dit proces. 

Terug naar boven