CSW Toorop Talentcollege

Generaal Eisenhowerlaan 25 4333 BP Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn we in leerjaar drie begonnen met een derde profiel: Zorg & Welzijn. Daardoor zal de komende jaren het percentage leerlingen in D&P afnemen ten gunste van het profiel Zorg & Welzijn.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

CSW heeft als motto 'Ontdek je talent en word wie je bent!'. 

De volgende kernwaarden typeren CSW:
- ieder mens is van waarde (uniek)
- ieder mens is gelijkwaardig
- ieder mens is van betekenis voor de ander
- ieder mens heeft recht op perspectief.

In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de komende jaren geschetst.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor is de spil in de begeleiding. Naast de docenten biedt de mentor de 1e lijns ondersteuning. De mentor wordt bijgestaan door leerlingmentoren en 2e lijnsfunctionarissen als leerlingbegeleider, faalangstreductietrainer en dyslexiecoördinator. Als specialistische hulp nodig is wordt de ondersteuningsvraag via de ondersteuningscoördinator voorgelegd aan het ZorgAdviesTeam.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven