Terra Meppel VO

Werkhorst 58 7944 AV Meppel

Schoolfoto van Terra Meppel VO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen in het hGL worden ingeschreven als GL-leerling. Deze leerlingen halen in 5 á 6 jaar een GL-, TL- en MBO-4 diploma. Dit geeft toegang tot het HBO. Het advies van de basisschool is voor deze leerlingen minimaal HAVO-niveau. Hierdoor ontstaat een beeld dat ze onder hun niveau werken.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen lopen bij ons weinig vertraging op in de onderbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze slaagpercentages liggen boven of op het landelijk gemiddelde. Dit willen we graag zo houden. Wij proberen de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau uit te laten stromen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers zijn over het algmeen boven het landelijk gemiddelde. Wij streven ernaar het verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen klein te houden.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren, waarover de inspectie rapporteer in het Onderwijsverslag. Deze indicatoren hebben  betrekking op het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het schoolklimaat, de instructie, de afstemming op verschillen in ontwikkeling, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg.

Terug naar boven