Terra Meppel VO

Werkhorst 58 7944 AV Meppel

Schoolfoto van Terra Meppel VO

Profielkeuze

Toelichting van de school

Naast groen bieden wij geen andere profielen aan omdat wij een vmbo-groenschool zijn. In klas 1 en 2 kunnen de leerlingen kiezen uit groen, sport of cultuur. Vanaf klas 3 moet iedereen de verplichte groene profieldelen volgen. Daarnaast kunnen de leerlingen in klas 3 en 4 kiezen uit groene en grijze keuzedelen en sport of cultuur.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar schrijft de school een schoolplan waarin staat hoe voor de komende vier jaar de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd. Aan de orde komen in elk geval: het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel is het document waarin het beleid en de organisatie binnen school beschreven staan waarmee we zorgen voor deskundige ondersteuning aan leerlingen, zowel bij extra zorgvraag als ondersteuning voor de 'gewone' leerling. Het Ondersteuningsprofiel geeft een algemene beschrijving zoals binnen het samenwerkingsverband van scholen is afgesproken. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven