Christelijke Scholengemeenschap Dingstede voor Mavo Havo en Atheneum

Gerard Doustraat 13 7944 HD Meppel

 • Schoolfoto van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede voor Mavo Havo en Atheneum
 • Schoolfoto van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede voor Mavo Havo en Atheneum
 • Schoolfoto van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede voor Mavo Havo en Atheneum

In het kort

Toelichting van de school

CSG Dingstede is een open christelijke school met mavo, havo en vwo. Wij werken elke dag op basis van respect en betrokkenheid samen met onze leerlingen, die we optimale kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. 

Bij ons staat naast leren ook de doorlopende leerlijn van leven en samenleven centraal. We hechten grote waarde aan de samenwerking met de leerlingen zelf én met hun ouders/verzorgers. Als we ons samen inzetten, dan lukt het om mooie prestaties neer te zetten. 

Bij ons kunnen leerlingen extra keuzes maken, bijv. Technasium en Cambridge Engels. Tot slot gaat Dingstede voor een mooi programma op het gebied van internationalisering met schoolreizen en uitwisselingen.

Kenmerken van de school

 • Open Christelijk
 • atheneum-havo-mavo
 • Technasium en Cambridge Engels
 • leren-leven-samenleven
 • respect en betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een aantal jaren waarin CSG Dingstede qua leerlingenaantal boven de vergelijkingsgroep zat, staat de school nu precies gelijk met de vergelijkingsgroep. De school staat in een regio waar de voorspelde demografische krimp zichtbaar aan het worden is. Dat is goed te zien in het overzichtje van de aantallen per leerjaar. Er stromen minder basisschoolleerlingen in dan dat er eindexamenkandidaten de school verlaten. met name de bovenbouw van de havo is groot en die zal in een krimpsituatie niet zo groot blijven. De verwachting is dan ook dat de leerjaren in de bovenbouw van havo en vwo wat kleiner zullen worden.
Weergave

Leerlingen
1038

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting