Stad & Esch Lyceum

Ezingerweg 52 7943 AZ Meppel

 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bij ons maak je het!

Onze kaders voor de periode 2021-2025:

 • onze organisatie staat midden in de samenleving
 • we willen met de blik naar buiten gericht zijn
 • we willen een rol vervullen die de samenleving van ons verwacht.

Onze missie:

Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt, een eeuw waarin technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zich in een hoog tempo voltrekken.

Gekozen uitgangspunten:

 • Passie als brandstof voor talenten
 • Persoonlijk maken als standaard
 • Creativiteit als sleutel tot succes
 •  Ruimte voor lef

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding van leerlingen is bij ons een zaak van alle docenten. Wij willen dat er zo weinig mogelijk scheiding tussen onderwijs en begeleiding is en tussen verschillende begeleidingsvormen. De mentor heeft een speciale rol in de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Hij kan een beroep doen op specialistische zorg binnen school (schoolmaatschappelijk werk, remedial teacher, rebound) en daarbuiten. Wij willen bereiken dat de zorgleerling, met zo weinig mogelijk hinder van zijn problematiek, mee kan doen op school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven