Stad & Esch Lyceum

Ezingerweg 52 7943 AZ Meppel

 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Stad & Esch heeft een breed onderwijsaanbod dat bestaat uit gymnasium, vwo+, atheneum, havo, vmbo-tl, voorbereidend mbo, lwoo en praktijkonderwijs. Stad & Esch heeft 4 deelscholen: 3 in Meppel en 1 in Diever.

Op het Stad & Esch Lyceum in Meppel is het aanbod: tl, havo, atheneum, vwo+ en gymnasium. In de onderbouw hebben de leerlingen 4 uur in de week thematisch onderwijs. Cultuur is er een belangrijk begrip: de school heeft een lange traditie van culturele avonden en organiseert allerlei culturele projecten. De school besteedt veel aandacht aan reflecteren en zelfstandig werken.

Onze missie: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat bereiken we via 4 pijlers: Passie als brandstof voor talent, Creativiteit als sleutel tot succes, Persoonlijk maken als standaard en Ruimte voor lef.

Kenmerken van de school

 • Thematisch onderwijs
 • Cultuuprofielschool
 • Zelfstandig werken
 • Ruimte voor lef & Creativiteit
 • Persoonlijk leiderschap

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1216

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?