Stad & Esch Lyceum

Ezingerweg 52 7943 AZ Meppel

 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum
 • Schoolfoto van Stad & Esch Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Stad & Esch heeft een breed onderwijsaanbod dat bestaat uit gymnasium, vwo+, atheneum, havo, vmbo-tl, voorbereidend mbo, lwoo en praktijkonderwijs. Stad & Esch heeft 4 deelscholen: 3 in Meppel en 1 in Diever.

Op het Stad & Esch Lyceum in Meppel is het aanbod: tl, havo, atheneum, vwo+ en gymnasium. In de onderbouw hebben de leerlingen 4 uur in de week thematisch onderwijs. Cultuur is er een belangrijk begrip: de school heeft een lange traditie van culturele avonden en organiseert allerlei culturele projecten. De school besteedt veel aandacht aan reflecteren en zelfstandig werken.

Onze missie: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat bereiken we via 4 pijlers: Passie als brandstof voor talent, Creativiteit als sleutel tot succes, Persoonlijk maken als standaard en Ruimte voor lef.

Kenmerken van de school

 • Thematisch onderwijs
 • Rijk aan cultuur
 • Zelfstandig werken
 • Ruimte voor lef
 • Creativiteit als successleutel

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. Omdat alles anders dan anders is ????, zijn de open dagen van Stad & Esch dit jaar ook anders dan anders, maar net zo leuk, informatief, verrassend en uitdagend.

 2. Omdat alles anders dan anders is ????, zijn de open dagen van Stad & Esch dit jaar ook anders dan anders, maar net zo leuk, informatief, verrassend en uitdagend.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
1320

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting