Stad & Esch Praktijkschool

Ezingerweg 54 7943 AZ Meppel

 • Schoolfoto van Stad & Esch Praktijkschool
 • Schoolfoto van Stad & Esch Praktijkschool
 • Schoolfoto van Stad & Esch Praktijkschool
 • Schoolfoto van Stad & Esch Praktijkschool
 • Schoolfoto van Stad & Esch Praktijkschool

In het kort

Toelichting van de school

Stad & Esch heeft een breed onderwijsaanbod dat bestaat uit gymnasium, vwo+, atheneum, havo, vmbo-tl, voorbereidend mbo, lwoo en praktijkonderwijs. Stad & Esch heeft 4 deelscholen: 3 in Meppel en 1 in Diever.

Op de Stad & Esch Praktijkschool in Meppel geven we praktijkonderwijs (pro). We vinden het belangrijk dat de leerling zichzelf en zijn mogelijkheden goed leert kennen. We bereiden onze leerlingen voor op de arbeidsmarkt en het maatschappelijk leven. Omdat voor veel beroepen certificaten nodig zijn, kunnen leerlingen die bij ons halen. Als de leerlingen van school gaan, gaan zij aan het werk of ze leren door in het mbo. Wij blijven ze dan nog twee jaar volgen of helpen ze weer op weg.

Onze missie: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat bereiken we via 4 pijlers: Passie als brandstof voor talent, Creativiteit als sleutel tot succes, Persoonlijk maken als standaard en Ruimte voor lef.

Kenmerken van de school

 • Weten wat je wilt en kunt
 • Kiezen wat beste bij jou past
 • Ieder zijn eigen route
 • Veilige leeromgeving
 • Werken en doorleren voor mbo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?