Stad & Esch VSO Meppel

Ezingerweg 55 7943 AZ Meppel

Schoolfoto van Stad & Esch VSO Meppel

In het kort

Toelichting van de school

VSO staat voor voortgezet speciaal onderwijs. Binnen deze deelschool geven we speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Leerlingen die niet (meer) binnen het regulier onderwijs passen, krijgen hier het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen. Leerlingen kunnen bij de deelschool VSO Meppel terecht voor vmbo basis, kader en theoretisch en havo klas 1 t/m 3.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

  1. Omdat alles anders dan anders is ????, zijn de open dagen van Stad & Esch dit jaar ook anders dan anders, maar net zo leuk, informatief, verrassend en uitdagend.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
100

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting