Stella Maris College

Parallelweg 56 6231 CJ Meerssen

  • Leerlingen die een kunstvak volgen in de bovenbouw hebben samen met een kunstenaar de aankleding van de gang verzorgd bij de lokalen van science.
  • De leerlingen vanaf klas 2 gymnasium kunnen hier werken. Zij kunnen ervoor kiezen om bij vakken die goed zelfstandig gaan dan hier te gaan werken.
  • Schoolfoto van Stella Maris College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersoon is een docent(e) die kan worden geraadpleegd door individuele leerlingen en/of docenten.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan waar nodig of gewenst doorverwijzen naar dehulpverlening, het zorg-advies-team (ZAT) of de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan indien gewenst op anonieme basis ruggenspraak hebben methet interne ZAT daar maken de volgende mensen deel van uit: schoolmaatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg en de zorgcoördinatoren.

Op het moment dat een leerling vertrouwelijke informatie deelt met de vertrouwenspersoon waaruit blijkt dat de leerling een risico loopt of een bedreiging voor zichzelf vormt, is de vertrouwenspersoon verplicht deze ernstige zorgen binnen de school te bespreken. Indien mogelijk dit met de ouders te bespreken en samen passendehulp te zoeken. Zelfs zonder toestemming van de betreffende leerling.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven