Stella Maris College loc. Meerssen

Parallelweg 56 6231 CJ Meerssen

 • Een brede scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo, atheneum,en gymnasium.
 • De Pc's kunnen gebruikt worden voor internet, tekstverwerking en het raadplegen van educatieve software.
 • ICT Lokaal
 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Meerssen
 • De Villa!

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijsvisie Stella Maris College Meerssen

Het Stella Maris College is een school voor voortgezet onderwijs in Meerssen met een onderwijsaanbod voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. Als school bieden wij ruimte aan leerlingen en medewerkers om zich te ontwikkelen en ontplooien in een veilige, warme en inspirerende omgeving.

De kernwaarden van onze school zijn te vatten in drie woorden: ‘veilig leren samenleven’. Wij gaan met respect met elkaar en onze leefomgeving om. Wij bieden gedegen en duurzaam onderwijs aan. Wij dagen leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en zichzelf en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

Binnen onze school krijgen onze leerlingen begeleiding, die gericht is op persoonlijke groei. Hierbij kunnen zij een beroep doen op onze vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docent is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docent samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdraagt voor de begeleiding daarvan. Daarnaast biedt het ondersteuningsteam begeleiding in het kader van passend onderwijs en wordt daarbij versterkt met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Samen willen wij deze kernwaarden van het Stella Maris College Meerssen verankeren in een stabiele en toekomstbestendige school in de regio.


Kenmerken van de school

 • Rooms Katholiek
 • HB profielschool
 • Gymnasium Atheneum Havo
 • Creatieve school
 • School met ambitie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

                           totaal aantal LL    aantal LL     aantal LL
      Schooljaar    Stella Maris          Meerssen    Valkenburg
              
       2020-2021       1595                  1237              358   


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1235

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?