SG De Dijk

Admiraliteitsweg 6 1671 JA Medemblik

Schoolfoto van SG De Dijk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt bekeken op welk niveau onze leerlingen in klas 3 zitten, dit in vergelijking met het advies van de basisschool.
Daarnaast vindt voor iedere leerling een aantal malen overleg met de afleverende basisschool plaats.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Dankzij de goede begeleiding en ondersteuning op SG De Dijk stroomt het merendeel van onze leerlingen onvertraagd door.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages hebben betrekking op het voorgaande schooljaar. Over het algemeen liggen de slaagpercentages boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde schoolexamencijfers liggen rond dit gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Examencijfers hebben betrekking op het voorafgaande schooljaar, met dien verstande dat de gegevens laat gepubliceerd worden omdat op de landelijke gegevens nog correcties moeten worden gepleegd.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school verstrekt haar gegevens aan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie verwerkt deze gegevens en maakt de resultaten hiervan openbaar.
Doorstroomgegevens en examenresultaat zijn tesamen met onderliggende indicatoren op de site www.onderwijsinspectie.nl te vinden.
 

Terug naar boven