Dongemond College unit Made

Kempsstraat 15 4921 TB Made

Schoolfoto van Dongemond College unit Made

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben besloten om in dit corona-jaar toch een tevredenheidsonderzoek te houden. In tegenstelling tot vorig jaar is deze enquête alleen uitgezet onder de leerlingen van klas 1 t/m 3.  De respons is lager dan wij gewend zijn. Gemiddeld is op het gebied van sfeer en veiligheid de tevredenheid gestegen. Op andere gebieden is de tevredenheid licht gedaald. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden veiligheid en geborgenheid erg belangrijk en hebben in ons plan "De veilige school" afspraken gemaakt over gedrag dat past bij het leren en werken in een veilige leeromgeving. In dit plan is ook opgenomen hoe wij handelen als leerlingen deze regels overtreden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij hebben besloten om in dit corona-jaar toch een tevredenheidsonderzoek te houden. In tegenstelling tot vorig jaar is deze enquête alleen uitgezet onder de ouders van leerlingen in klas 1 t/m 3. De respons was lager dan wij gewend zijn. Gemiddeld is de tevredenheid licht gedaald. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven