Dongemond College unit Made

Kempsstraat 15 4921 TB Made

Schoolfoto van Dongemond College unit Made

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw en bovenbouw van alle afdelingen ligt op of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage is dit jaar 100% voor de beroepsgerichte afdelingen en bij 95% voor vmbo-gt. Ons streven is dat jaarlijks alle leerlingen die examen doen ook slagen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers liggen voor alle afdelingen en bijna alle vakken rond het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Dongemond college heeft een leerroute (HTL-leerroute) voor leerlingen die na het vmbo-t intern door willen stromen naar onze havo-afdeling.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectieoordeel 2022 (over de schooljaren 18/19 t/m 20/21) is voor alle afdelingen op beide locaties voldoende. De onderwijspositie t.a.v. het advies basisonderwijs, de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces liggen voor alle afdelingen van beide locaties boven de norm.  Net als vorig jaar heeft de inspectie geen uitspraken gedaan over de cijfers van het centraal examen. Wij zijn tevreden met deze resultaten.

Terug naar boven