Dongemond College unit Made

Kempsstraat 15 4921 TB Made

Schoolfoto van Dongemond College unit Made

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze visie

Ieder kind heeft talenten. Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Dat kunnen ze uitsluitend als ze vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. Om dat te bewerkstelligen geven we hen binnen onze onderwijsopdracht ruimte en verantwoordelijkheid om te verkennen en te experimenteren. Ruimte om te leren en te groeien. We starten daarbij vanuit het aanleren van basiskennis en vaardigheden als krachtige basis voor hun ontwikkeling. Bij dit proces is samenwerking met ouders/verzorgers essentieel. Onze inspanningen kunnen niet tot succes leiden zonder medeverantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. We zijn binnen onze mogelijkheden dienstbaar aan het kind en stellen de individuele leerling centraal. Wij stellen bij alle leerlingen de vraag wat ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen (en hen zo nodig te helpen die te ontdekken), om dat vervolgens ook te faciliteren. Al ons doen en laten moet daarop zijn gericht. Het is onze taak om leerlingen te vormen, te helpen groeien en de juiste bagage mee te geven. Het systeem van testen/beoordelen is daarbij een instrument om een beeld te krijgen van de ontwikkelingsvoortgang van het kind.  

Onze kernwaarden

Geborgenheid
Op onze school zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid. 

Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen en collega’s vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen. Tegelijk hebben wij een principieel vertrouwen dat ze die ruimte op een verantwoorde manier benutten. Binnen de kaders van de school uiteraard.  

Verwondering
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Aan ons de taak om die nieuwsgierigheid te voeden en te sturen. Want nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en verwondering is dé drijfveer achter leren en ontwikkelen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Ons zorgaanbod kent drie prioriteiten: 

1. Zorg in de klas
-  zorg van de docent in het onderwijsleerproces
-  mentor is de spil in leerlingbegeleiding
2. Transparante zorgstructuur
-  leerlingvolgsysteem
-  heldere besluitvorming omtrent passend onderwijs
-  zorg is gericht op betere onderwijsresultaten
3. Specialismen
- RT dyslexie
- RT rekenproblemen
- RT Sociale vaardigheden
- RT Motoriek
- Faalangst reductie training

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven