Jan Baptist

Frans van de Laarplein 3 6217 NH Maastricht

Schoolfoto van Jan Baptist

Contactgegevens

Jan Baptist

Frans van de Laarplein 3
6217 NH Maastricht

Telefoon:
E-mailadres:
ZMLK_Jan_Baptist_Administratie@mosalira.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
4998
Website schoolbestuur:
www.mosalira.nl

Terug naar boven