Jan Baptist VSO

Frans van de Laarplein 3 6217 NH Maastricht

Schoolfoto van Jan Baptist VSO

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Kenmerken van de school

  • autonomie
  • duidelijke kaders
  • passie voor onze leerlingen
  • structuur en duidelijkheid
  • bieden van veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het werken en handelen van het personeel is aangepast aan de mogelijkheden van leerlingen met een onderwijsbehoefte (zowel didactisch als pedagogisch) die vraagt om een veilige, kleinschalige, gestructureerde en een op de individuele leerling afgestemde leeromgeving.

Er wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van deze leerlingen. De mentor speelt, samen met de leraarondersteuner, een belangrijke rol in de zorg rondom de leerling. Zij zijn beide aanspreekpunt voor leerling en ouders/verzorgers bij vragen en problemen.Ook volgen en sturen zij in grote mate de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling en voeren zij gesprekken met de leerlingen. Zij worden hierbij gesteund en geadviseerd door het zorgteam, dat bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider en de locatiedirecteur. Naast de structurele overlegmomenten tussen zorgteam, mentor en docententeam wordt er met grote regelmaat tijd en ruimte gemaakt voor tussentijds overleg over leerlingen.

De samenwerking met ouders/verzorgers en derden (zoals hulpverlening en jeugdzorg) is intensief. Communicatie met deze partijen is nodig om veiligheid en duidelijkheid te creëren voor de leerlingen en in aanpak op een lijn te zitten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven