Bonnefanten College

Eenhoornsingel 100 6216 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen tijdens de Corona periode. Het aantal respondenten is substantieel toegenomen ten opzichte van schooljaar 2018-2019.

We danken alle leerlingen voor hun bijdrage. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij maken op school gebruik van een pestprotol.
Wij hebben 2 anti-pestcoördinatoren. Bij problemen kunnen leerlingen en mentoren de vertrouwenspersonen terecht.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We danken alle ouders voor de medewerking en hun constructieve bijdrage.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven