Bonnefanten College

Eenhoornsingel 100 6216 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met de volgende adviezen:- vmbo basis,- vmbo kader,- vmbo-gl,- mavo (voorheen vmbo-tl),- havo,- atheneum (vwo)
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten en doorstroomcijfers zijn in de bijlage te vinden.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hierbij de mooie slagingspercentages van het vmbo:

2020: 100%

2019: 86,5%

De afgelopen jaren kent de havo afdeling en mooie stijging in het slaagpercentage.

2020:  96,6%

2019 : 93,3%

2018 : 90%

2017 : 88%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Schooljaar 2019/2020

Het gemiddelde examencijfer van het vmbo: 6,6 

Het gemiddelde examencijfer van de havo: 6,6


 Ter informatie in de bijlage de examenresultaten van schooljaar 2018/2019 en schooljaar 2019/2020

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

zie bijlage voor de NCO rapporten.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2018 is het Bonnefanten College bezocht door de inspectie. Dit betekende voor de school herstelopdrachten. Het oordeel was onvoldoende voor havo en vmbo tl. In november 2019 is de school conform afspraak opnieuw beoordeeld door de inspectie. Eindoordeel op alle standaarden : voldoende. 

Het rapport is als bijlage opgenomen. Ook zal door de inspectie een link worden toegevoed om het rapport in te kunnen zien.

Terug naar boven