Sint-Maartenscollege

Noormannensingel 50 6224 BW Maastricht

Schoolfoto van Sint-Maartenscollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 heeft het Sint-Maartenscollege met behulp van kwaliteitscholen.nl de bevindingen van de leerlingen in beeld gebracht. In de rapportage worden de schoolgegevens afgezet worden tegen landelijke gegevens. De resultaten worden met de ouderraad, leerlingenraad, MR en medewerkers besproken.

De weergegeven resultaten zijn gemeten tijdens de Corona-crisis, toen de leerlingen conform de overheidsrichtlijnen onderwijs op afstand volgden en pas vanaf 2 juni weer gedeeltelijk onderwijs op locatie volgden. Dit kan van invloed zijn geweest op de resultaten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons Veiligheidsbeleid, protocollen en Anti-Pestbeleid staan vermeld in de Schoolgids 2020-2021 op onze website: www.sint-maartenscollege.nl

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In 2019 wordt een nieuw oudertevredenheidsonderzoek uitgezet m.b.v. een digitale vragenlijst.

De feedback uit de enquete wordt besproken met ouderraden, leerlingenraad, MR en medewerkers van de school.

De sterke punten willen we behouden, de in de enquête aangereikte verbeterpunten zullen we aanpakken.

Het Schooljaarplan dat voor 2018-2019 door de vrijwel geheel nieuwe schoolleiding is opgesteld bevat ook verbeterpunten die door de ouderraad op verzoek van deze schoolleiding zijn voorgelegd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven