Sint-Maartenscollege

Noormannensingel 50 6224 BW Maastricht

Schoolfoto van Sint-Maartenscollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het streven van het Sint-Maartenscollege is om iedere leerling - middels een intensief loopbaanbeleid en door een intensieve loopbaanbegeleiding door onze mentoren en decanen - een eigen, bewuste profielkeuze te laten maken. De leerlingen kiezen daarbij voor het profiel dat bij henzelf en bij hun beroepskeuze past.

Op het Sint-Maartenscollege besteden we extra aandacht aan de exacte vakken. We organiseren regelmatig buitenschoolse Bèta-activiteiten. We zijn aangesloten bij Bèta-excellent en Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland).

We stimuleren dat excellente leerlingen kiezen voor een dubbelprofiel. Dit geldt voor zowel HAVO-leerlingen, als voor VWO-leerlingen. Op het Sint-Maartenscollege is in de laatste jaren een toename te zien in de keuze voor de dubbelprofielen. Hiermee verwerven de leerlingen een bredere en diepere kennisbasis voor hun vervolgopleiding.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan 2019-2023 is door de Medezeggenschapsraad 8 oktober 2019 goedgekeurd.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen doorlopen hun schoolcarrière zonder noemenswaardige hobbels. Voor leerlingen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, staat ons Ondersteuningsteam paraat. Op onze website staat beschreven welke activiteiten specifiek binnen deze ondersteuning worden georganiseerd.

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) staat beschreven op welke wijze het Sint-Maartenscollege vorm geeft aan Passend Onderwijs. 

Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland VO. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven